top of page

Privacy Policy

 

Horeca Meat Service hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de GDPR wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij adviseren u om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is, of kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw HMS account zijn persoonsgegevens.

 

Wat betekent verwerking van gegevens?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Wanneer u klant bent, was, (mogelijk) wenst te worden bij HMS of contact heeft opgenomen met ons, worden uw gegevens door ons verwerkt.

Wanneer HMS onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zal HMS  steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft uw persoonsgegevens.

Van wie verzamelt HSM persoonsgegevens?

HMS verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met HMS Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst via onze telefonische besteldienst of online; 

 • aan een wedstrijd of aan een promotie deelneemt;

 • deelneemt aan enquêtes;

 • inlogt op uw ‘online bestellen’-account

 • bij of voor ons werkzaam bent;

 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;

 • een zakelijke relatie heeft met HMS (bv. bij uitwisselen business cards);

 • uw gegevens invult of achterlaat bij ons

 

Contact met HMS kan plaatsvinden via:

 

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij HMS terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt HMS?

 

HMS verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

 • Bestelgegevens (bijv. welke producten u bij HMS bestelt);

 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.horecameatservice.com , emailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen en contact met de klantenservice of besteldienst).

 

Op basis van welke grondslag verwerkt HMS persoonsgegevens?

HMS verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst/afspraken met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling te noteren, af te leveren en contact te houden over deze bestellingen.

HMS verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van HMS.

Tenslotte HMS persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

 

Voor welke doeleinden verwerkt HMS persoonsgegevens?

HMS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst/afspraken tussen HMS en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;

 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;

 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om opmaal gebruiksgemak te bieden;

 • Het uitvoeren van interne analyses om onze producten (assortiment) en dienstverlening voor u te verbeteren;

 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, nieuwigheden, beurzen en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;

 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

 

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert HMS beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante informatie zo goed mogelijk af te stemmen op de meest interessante (klanten)doelgroepen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bij HMS niet langer bewaard dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

 

HMS zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, uitbetaling van lonen, ... ).

Als het nodig is om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.  

 

Verder is het mogelijk dat HMS persoonsgegevens openbaar maakt:

 • aan de bevoegde autoriteiten, wanneer HMS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

 • wanneer HMS, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens die HMSheeft verzameld een van de overgedragen activa zal zijn;

 • met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behalve wanneer u zich hier uitdrukkelijk tegen heeft verzet;

 • met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.

 

HMS en andere websites

Op www.horecameatservice.com vindt u een aantal links terug naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. HMS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Om hierover meer te weten leest u best het privacy statement van de website die u bezoekt.

 

Cookieverklaring

HMS maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website opmaal functioneert.

Voor statistische doeleinden worden ook cookies van Google Analytics gebruikt. Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

 

Beveiliging

HMS hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. HMS neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. HMS neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Het aantal medewerkers van HMS dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd.

Ondanks het veiligheidsbeleid van HMS, de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan HMS hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.

 

Camerabeveiliging

HMS heeft haar groothandel voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkels wordt u op de aanwezigheid van onze camera’s gewezen. HMS bewaart camerabeelden 30 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

 

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van HMS via telefoon (SMS), post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

HMS, tel 014 85 45 00, info@horecameatservice.com

HMS streeft ernaar om uw verzoek binnen 4 weken te verwerken.

 

Contact

Heeft u nog vragen m.b.t. deze privacy statement? Gelieve dan een mail te sturen naar info@horecameatservice.com of contact op te nemen via het contactformulier op onze website.

 

Wijzigingen privacy statement

HMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement dan ook regelmatig te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.horecameatservice.com/privacy-policy

bottom of page